ट्रिमर potentiometers

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
CT6EH500

CT6EH500

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN SIDE

स्टक मा: १५७,१५८

$0.63630

ST32ETA501

ST32ETA501

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 500OHM 0.125W J LEAD TOP

स्टक मा: ८४,६१५

$1.30000

CT6ETH103

CT6ETH103

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE

स्टक मा: १९८,२१६

$0.50450

FT63EH302

FT63EH302

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 3K OHM 0.5W PC PIN SIDE

स्टक मा: २३१,५९९

$0.43178

CT94EX203

CT94EX203

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE

स्टक मा: ७०,९६७

$1.55000

SM-42TA502

SM-42TA502

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 5K OHM 0.25W J LEAD SIDE

स्टक मा: ३७,८५४

$3.17000

CT94EX501

CT94EX501

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE

स्टक मा: ९६,८०९

$1.13625

CT94EZ101

CT94EZ101

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN SIDE

स्टक मा: ७०,९६७

$1.55000

RJ4EW204

RJ4EW204

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 200K OHM 0.5W PC PIN TOP

स्टक मा: ६८,७५६

$1.59985

ST32ETB100

ST32ETB100

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 10 OHM 0.125W GW TOP ADJ

स्टक मा: ११७,८६८

$0.84840

CT6EW104

CT6EW104

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP

स्टक मा: ११४,९४२

$0.87000

CT6ER500

CT6ER500

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN TOP

स्टक मा: १५७,१५८

$0.63630

CT6EW204

CT6EW204

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 200K OHM 0.5W PC PIN TOP

स्टक मा: ११४,९४२

$0.87000

CT6EH104

CT6EH104

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE

स्टक मा: १५७,१५८

$0.63630

CT6EX502

CT6EX502

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE

स्टक मा: ११४,९४२

$0.87000

ST4ETA104

ST4ETA104

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 100KOHM 0.25W J LEAD TOP

स्टक मा: ९१,६६६

$1.20000

FT63EV101

FT63EV101

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN TOP

स्टक मा: २७४,२६५

$0.36461

CT6EH501

CT6EH501

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE

स्टक मा: १५७,१५८

$0.63630

ST7ETA101

ST7ETA101

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 100 OHM 0.25W J LEAD TOP

स्टक मा: ३७,८८६

$3.16736

CT6EV102

CT6EV102

Nidec Copal Electronics

TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP

स्टक मा: १५७,१५८

$0.63630

Top