एन्कोडरहरू

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
REC20C-50-201-1

REC20C-50-201-1

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER OPTICAL 50PPR

स्टक मा: २,५९९

$50.01000

RE30E-1000-213-1

RE30E-1000-213-1

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER OPTICAL 1000PPR

स्टक मा: १,५७४

$95.26000

REC16K25-205-B

REC16K25-205-B

Nidec Copal Electronics

16MM MANUAL ENCODER, SINGLE SHAF

स्टक मा: ४,८५४

$22.66000

RE30E-100-213-1

RE30E-100-213-1

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER OPTICAL 100PPR

स्टक मा: १,९५९

$71.45000

REC16D25-205-B

REC16D25-205-B

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER OPTICAL 25PPR

स्टक मा: ७,५४७

$14.57480

RE12C-300-100-1

RE12C-300-100-1

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER OPTICAL 300PPR

स्टक मा: ३,१८८

$37.63000

RES20-100-200-Z

RES20-100-200-Z

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER OPTICAL 100PPR

स्टक मा: ३,८०४

$31.54000

RES20-50-200-Z

RES20-50-200-Z

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER OPTICAL 50PPR

स्टक मा: ३,९७८

$30.16000

RMS20-100-201-1

RMS20-100-201-1

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER MAGNETIC 100PPR

स्टक मा: २,५७८

$46.54000

RE30E-200-213-1

RE30E-200-213-1

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER OPTICAL 200PPR

स्टक मा: १,९५९

$71.45000

RE12C-200-100-1

RE12C-200-100-1

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER OPTICAL 200PPR

स्टक मा: ३,१८८

$37.63000

RE12D-200-201-1

RE12D-200-201-1

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER OPTICAL 200PPR

स्टक मा: १,९५१

$66.61000

REC16M25-201

REC16M25-201

Nidec Copal Electronics

16MM MANUAL ENCODER, SINGLE SHAF

स्टक मा: ५,५३५

$19.87000

RE12D-100-201-1

RE12D-100-201-1

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER OPTICAL 100PPR

स्टक मा: १,९५१

$66.61000

RE30E-900-213-1

RE30E-900-213-1

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER OPTICAL 900PPR

स्टक मा: १,५७४

$95.26000

RECW20D-50-201-1

RECW20D-50-201-1

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER OPTICAL 50PPR

स्टक मा: ४,४०३

$24.98000

RE30E-300-213-1

RE30E-300-213-1

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER OPTICAL 300PPR

स्टक मा: १,८६७

$69.60000

RES20-50-200

RES20-50-200

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER OPTICAL 50PPR

स्टक मा: ३,८६२

$28.48000

REC20-25-201-1

REC20-25-201-1

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER OPTICAL 25PPR

स्टक मा: ३,३३२

$36.01000

RE30E-400-213-1

RE30E-400-213-1

Nidec Copal Electronics

ROTARY ENCODER OPTICAL 400PPR

स्टक मा: १,८६७

$69.60000

Top