स्लाइड स्विचहरू

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
ASE1E-2M-10-Z

ASE1E-2M-10-Z

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE SPDT 50MA 60V

स्टक मा: ४६,८०८

$2.35000

MHS422

MHS422

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE 4PDT 200MA 12V

स्टक मा: ८१,४८१

$1.35000

AS2N-2M-10-Z

AS2N-2M-10-Z

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE DPDT 50MA 48V

स्टक मा: २६,४९०

$4.53000

CL-SB-23A-01

CL-SB-23A-01

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE DP3T 200MA 12V

स्टक मा: १०६,७२३

$0.93700

CL-SB-23B-02

CL-SB-23B-02

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE DP3T 200MA 12V

स्टक मा: ९१,०८९

$1.20760

CL-SB-13C-01

CL-SB-13C-01

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE SP3T 200MA 12V

स्टक मा: ११०,०००

$1.00000

CL-SB-22B-11

CL-SB-22B-11

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE DPDT 200MA 12V

स्टक मा: ११९,०९०

$0.83970

MFS401N-2-Z

MFS401N-2-Z

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE 4PDT 300MA 30V

स्टक मा: ९४,८२७

$1.16000

8SS1022-Z

8SS1022-Z

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE SPDT 6A 125V

स्टक मा: २८,७७६

$4.17000

MFS201N-16-Z

MFS201N-16-Z

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE DPDT 1A 125V

स्टक मा: ९४,८२७

$1.16000

CL-SB-22A-02

CL-SB-22A-02

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE DPDT 200MA 12V

स्टक मा: ७९,१३६

$1.39000

CUS-22TB

CUS-22TB

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE DPDT 300MA 4V

स्टक मा: १३३,३३३

$0.75000

CL-SB-13B-11

CL-SB-13B-11

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE SP3T 200MA 12V

स्टक मा: १२३,४८७

$0.80980

ASE2E-2M-10-Z

ASE2E-2M-10-Z

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE DPDT 50MA 60V

स्टक मा: ३६,९१२

$2.98000

CRFS-2204

CRFS-2204

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE DPDT 100MA 12V

स्टक मा: ४९,३८९

$2.22720

CAS-D20TB

CAS-D20TB

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE SPDTX2 100MA 6V

स्टक मा: ६२,१४६

$1.77000

MFS201PA-5-Z

MFS201PA-5-Z

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE DP3T 300MA 30V

स्टक मा: ८४,६१५

$1.30000

MHS232

MHS232

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE DP3T 200MA 12V

स्टक मा: १०२,०४०

$0.98000

CSS-1211TB

CSS-1211TB

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE SPDT 100MA 12V

स्टक मा: २५३,२२२

$0.39491

CL-SB-23B-02T

CL-SB-23B-02T

Nidec Copal Electronics

SWITCH SLIDE DP3T 200MA 12V

स्टक मा: ७८,५७१

$1.40000

Top